Την Δευτέρα δια ζώσης εξεταστική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης