Τις βασικές προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας παρουσίασε ο Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο