ΤΟ 50% των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Καβάλας προσήλθε για μάθημα