Το λογισμικό του Δήμοου Καβάλας άλλη μία φορά στην επικαιρότητα