Το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια της ομάδας των Ευρωπαίων πολιτών