Το Σωματείο των Εργαζομένων στα Πετρελαία απαντά στο εξώδικο της Εnergean