Τόνγκα: Επιθεώρηση με αεροπλάνα για τις καταστροφές