Βασίλης Μαρτζούκος, Δεκαπέντε (15) μονάδες επιφανείας κρούσεως ψάχνει το Ελληνικό πολεμικό Ναυτικό