Υεμένη: «Δεν ήταν τοποθεσία που έπρεπε να προστατευτεί»