Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία