Αυστηροποίηση μέτρων σε οίκους ευγηρίας και χαλαρώσεις με το σταγονόμετρο