Αυτά είναι τα είδη καρκίνου που εντοπίζονται πιο συχνά στην Κύπρο