Αλλαγές στη διαδικασία ανταπόκρισης ασθενοφόρων στις κλήσεις για Covid