Αναστάτωση σε γονείς και παιδιά λόγω της στάσης εργασίας της ΠΟΕΔ