Ανδρέου για θετικό φροντιστή που εργάζεται σε οίκο ευγηρίας και ελέγχους για περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο