Ανησυχία προκαλεί σε όλη την χώρα η μετάλλαξη “Ομικρον” και η παραλλαγή αυτου