Ανοίγει για το κοινό το ψηφιακό αρχείο Τάσσου Παπαδόπουλου