Αντιδρούν οι ανάπηροι πολέμου και προειδοποιούν με διαμαρτυρία την 1η Μαρτίου