Απολογισμός πεπραγμένων απο επικεφαλή της παράταξης ” Περιφερειακή Σύνθεση”