Άσκηση ετοιμότητας στο Αεροδρόμιο Λάρνακας: Τι περιλάμβανε το σενάριο