Άτεκνος από επιλογή: «Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να μη φέρω τα παιδιά μου στον κόσμο»