Δεν έφερε προβλήματα η καταιγίδα, στα 75 εκατοστά το χιόνι στο Τροόδος