Δεσποτόπουλος, Δεν θα ακολουθήσούν Γερμανία & Ευρώπη της ΗΠΑ σε σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας