Διαμαρτυρία για ασφαλτικά από κοινότητες Καλαβασσού και Μιτσερό