Διεύρυνση του μεταφορικού ισοδύναμου εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας