Διπλωματικές πρωτοβουλίες Μακρόν για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης…