Δρ. Φοιτίδου: Κάθε νέα μετάλλαξη μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας