Δρ. Καραγιάννης για επιδημιολογική εικόνα και χαλαρώσεις