Δρ. Πανά: Ο Φεβρουάριος δεν είναι μήνας που θα ευνοήσει πολλές αλλαγές