Δρ. Πέτρου για συρροές σε οίκους ευγηρίας και κλειστές δομές