“Έχουμε να κάνουμε με ψυχές και ανθρώπους σαν εμάς”