Είναι τα μέλη δεσμευμένα στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας για συλλογική άμυνα έναντι της Ρωσίας;