Εκδόθηκαν διατάγματα απαγόρευσης λειτουργίας ασφαλτικών μονάδων σε Γέρι-Τσέρι