Έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό για το Βασιλικό στην παρουσία Γιώργου Παμπορίδη