Εν αναμονή του πρωτοκόλλου για λειτουργία κέντρων διασκέδασης