Εντός της εβδομάδας η αποκατάσταση των εργασιών φυσικού αερίου σύμφωνα με την ΔΕΔΑ