Έρευνες από ειδικό πλοίο για κοιτάσματα στην Δυτική Ελλάδα λόγω παγκόσμιας κρίσης