Ευρώπη: Άρση των περιοριστικών μέτρων σε πολλές χώρες