Φθαρμένο το σχοινί που έκοψε το νήμα της ζωής του λοχαγού Ξάνθου Κυριάκου