Γιάν Μάζης: Η Ελλάδα υπέρ κυρώσεων για Ρωσία, αλλά για Τουρκία λέμε οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός