Γιάννης Εγκολφόπουλος, Οι τελευταίες εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο και οι σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας