Γιάννης Μάζης, Η στρατηγική της Τουρκίας έναντι της χώρας μας και το παιχνίδι των ΗΠΑ στην Ουκρανία