Γιώργος Τζογόπουλος, Δεν συμμερίζεται η Ευρώπη τις Αμερικανικές θέσεις για την Ρωσία στο Ουκρανικό