Η διακοπή των ερευνών στο πλοίο προκαλεί την οργή των συγγενών