Η Ελλάδα στέλνει αμυντικό υλικό στην Ουκρανία με δυο C 130