Η “Οδύσσεια” του East Med και οι δύο προτάσεις των Ισραηλινών για να μεταφέρουν το δικό τους φυσικό