Η πανδημία βάζει διαδοχικά λουκέτα στην εστίαση σε όλη την Κρήτη