Η θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη συνταξιοδότηση του Νιαζί