Η θωράκιση του 75% του γενικού πληθυσμού, ο επόμενος στόχος του Υπ. Υγείας