Η τοποθέτηση του για την αγωγή που έγινε προς τον Τατσόπουλου